Tillbehör

Fästen.

Stöddockan behöver ett fäste för att kunna monteras i maskinen. Fästet kan ofta levereras av maskintillverkaren, men när så inte är fallet kan vi bistå med fäste och/eller adapterplatta. För att kunna designa ett komplett fäste behöver vi följande mått:

  • Distansen mellan maskincentrum och dörr
  • Distansen mellan maskincentrum och maskinbädden
  • Kompletta mått för maskinbädden

Specialkullager / Diamantskor

Vi tillverkar ofta stöddockor utrustade med specialkullager. Det betyder:

  • Gummibelagda kullager för att minimera avtryck på arbetsstycket
  • Bomberade rullar för åkande stöddockor
  • Klämskor av diamant eller härdat material

Avstrykare för arbetsstycket

För att förhindra att spån hamnar mellan rullarna och arbetsstycket erbjuder vi två olika typer av avstrykare.

Manuell avstrykare används för att ta bort spån från arbetsstycket. Den justeras manuellt och kan monteras i de existerande hålen på standararmarna.

Fjädrande avstrykare används även den för att ta bort spån från arbetsstycket. Dess fjäderfunktion gör att den justeras automatiskt till ytan av arbetsstycket. Den här varianten monteras också i hålen på standardarmarna.