Both alternatives provide a compact steady rest with the high accuracy needed for a better finish of the workpiece.

Integritetspolicy

1. Introduktion och syfte

Atling Steady Rest är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Här förklaras vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.

Vi tar din integritet på största allvar och strävar efter att skydda din personliga information på bästa sätt. Vi samlar endast in den information som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse.Vi är personuppgiftsansvariga
Atling med organisationsnummer 556054-9171 och adress Hamrångevägen 23, SE-816 31 Ockelbo ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Atling är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

2. Vilken information vi samlar in

När du besöker vår webbplats samlar vi in följande information:

 • Webbplatsaktivitet: Vi samlar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på varje sida och vilka länkar du klickar på.
 • Enhetsinformation: Vi samlar in information om din enhet, t.ex. din webbläsare, operativsystem och IP-adress.
 • Cookies och andra spårningstekniker: Vi använder cookies och andra spårningstekniker för att samla in information om din användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. De kan användas för att komma ihåg dina inställningar, spåra din aktivitet på webbplatsen och rikta annonser till dig.

3. Hur vi använder din information

Vi använder din information för följande ändamål:

 • Förbättra webbplatsens funktion och användarupplevelse: Vi använder din information för att förbättra webbplatsens funktion och för att ge dig en mer personlig användarupplevelse. Vi kan till exempel använda din information för att rekommendera innehåll som du kan vara intresserad av.
 • Analysera webbplatstrafik och användarmönster: Vi använder din information för att analysera webbplatstrafik och användarmönster. Denna information hjälper oss att förstå hur användarna använder vår webbplats och hur vi kan förbättra den.
 • Anpassa innehåll och annonser: Vi kan använda din information för att anpassa innehåll och annonser som du ser på vår webbplats. Detta innebär att vi kan visa dig innehåll och annonser som vi tror är relevanta för dina intressen.
 • Utföra marknadsundersökningar: Vi kan använda din information för att utföra marknadsundersökningar. Denna information hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster.

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

4. Dela din information

Vi delar inte din information med tredje part utan ditt samtycke. Vi kan dock dela din information med tredje part i följande begränsade fall:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din information med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats, t.ex. webbhotell och analysföretag. Dessa tjänsteleverantörer är endast auktoriserade att använda din information för att tillhandahålla sina tjänster till oss och de får inte dela din information med andra.
 • Myndigheter: Vi kan dela din information med myndigheter om det krävs enligt lag eller om vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller andras rättigheter.


I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

5. Dina val och kontroll av din information

Du har följande val och kontroll över din information:

 • Avsluta cookies: Du kan avsluta cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du avslutar cookies kan du inte använda vissa funktioner på vår webbplats.
 • Säga nej till spårning: Du kan säga nej till spårning av vissa analysföretag genom att besöka deras webbplatser.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter
Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.