Both alternatives provide a compact steady rest with the high accuracy needed for a better finish of the workpiece.

Zero-point clamping fäste

Zero-point clamping fäste

Med Atling ZPC-fäste blir montering/demontering av dina stöddockor enkel och snabb med med en repeterbarhet på 2.5μ, i vilken svarv som helst. Det här säkerställer att stöddockan är i samma position varje gång den kläms åt och kommer inte behöver justeras.

Fördelar med Zero Point Clamping fäste:

  • Snabb montering och demontering.
  • Mer plats över i maskinen.
  • Repeterbarhet utan justering.
  • Kostnadsbesparingar då ställtiden minimeras
  • Kan skräddarsys till vilken maskin som helst vid behov.

Titta på den här videon och se hur det funkar!

https://www.youtube.com/watch?v=k_JHX39Q-Ag

Our steady rests